Stichting VDOMA

Beleidsplan VDOMA

De Stichting VDOMA is in Amsterdam ontstaan op initiatief van werknemers van PATRIZIA Netherlands BV en heeft tot eerste doel het bieden van (gemeubileerde) huisvesting aan Oekraïense vluchtelingen en die voorlopig niet kunnen terugkeren naar het land van herkomst. In de toekomst zou dit initiatief verder uitgebreid kunnen worden tot hulp aan mensen in nood, in relatie tot huisvesting en/of onderwijs. Beide aspecten dienen in de meest brede zin van het woord te worden opgevat.

 

Woninghulp voor Oekraïners

Oekraïners die in Nederland opvang wensen, worden opgevangen. Het Knooppunt Coördinatie Informatie Oekraïne heeft het overzicht waar centrale opvangplekken van de Veiligheidsregio’s beschikbaar zijn. Alle Oekraïners die gevlucht naar Nederland zijn, wordt gevraagd zich te laten registreren bij de gemeente. Dat geldt ook voor vluchtelingen die nu bij familie of vrienden verblijven. Wie zich meldt, wordt op basis van documenten geregistreerd en ingeschreven. Bij twijfel volgt een herkomst- en identificatieproces. Vluchtelingen zijn kwetsbaar voor mensenhandel en uitbuiting. Daarom is het van belang dat zij zich registreren bij de gemeente waar ze worden opgevangen. Zo blijven ze in beeld en kunnen ze in aanmerking komen voor de ondersteuning die voor vluchtelingen beschikbaar is.

 

Stichting VDOMA biedt hulp bij huisvesting

Het is op dit moment moeilijk om een woning te vinden. Het is niet de bedoeling dat de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne die situatie nog lastiger maakt. Het kabinet roept betrokken partijen op om de opvang zo te organiseren dat andere woningzoekers niet worden verdrongen. Het kabinet houdt wel rekening met de mogelijkheid dat veel vluchtelingen langdurig in Nederland blijven of zich zelfs permanent in ons land willen vestigen.

 

Doelstelling

De stichting “VDOMA” heeft ten doel het helpen van (Oekraïense) vluchtelingen die (tijdelijk) niet terug kunnen naar hun land van herkomst, bij het creëren van een toekomstperspectief, voor zover daarin niet op andere wijze is of kan worden voorzien en voorts al hetgeen hiermee in verband staat of daartoe bevorderlijk kan zijn.
Om dit te realiseren stelt de stichting zich ten doel het bieden van tijdelijke (gemeubileerde) huisvesting aan Oekraïense vluchtelingen. Meer specifiek aan Oekraïense vluchtelingen die op basis van hun inkomen in aanmerking komen voor een sociale huurwoning dit alles binnen de geldende wet- en regelgeving.
Het helpen van mensen en kinderen in nood door fondsen te werven welke kunnen worden aangewend voor huisvesting danwel onderwijs/ondersteuning voor kinderen zowel in als buiten Nederland.

De statuten van Stichting VDOMA zijn opgenomen in de (downloadbare) Akte van Oprichting.

Alle informatie over Stichting VDOMA vindt u in het beleidsplan, die u hier kunt downloaden.

Wilt u de inschrijving in de Kamer van Koophandel inzien? Klik hier!

 

 

Contact

 

Stichting VDOMA

Fred. Roeskestraat 111

1076 EE Amsterdam

E-mail: info@vdoma.nl

Telefoon: 020 820 3909

KvK-nummer 86290665 

RSIN: 863921802

SBI-code: 88992

 

anbi lr 308x193